Циљеви одрживог развоја

Најновији примери употребе

 • 15.2.1b Напредак ка одрживом управљању шумама: Шумско подручје у оквиру независно верификоване шеме сертификације за газдовање шумама
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1a Напредак ка одрживом управљању шумама: Надземни фонд биомасе у шуми
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1e Напредак ка одрживом управљању шумама: Удео шумске површине која се налази унутар законом утврђених заштићених подручја
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1c Напредак ка одрживом управљању шумама: Годишња нето стопа промене шумског подручја
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1d Напредак ка одрживом управљању шумама: Проценат шумске површине према дугорочном плану газдовања шумама
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 7.2.1 Удео обновљиве енергије у укупној финалној потрошњи енергије
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Бруто финална потрошња енергије (БФПЕ) израчуната је у складу са чланом 2. Директиве 2009/28/ЕЗ као укупна финална енергија потрошена за енергетске сврхе у индустрији,…
  Сазнај више
 • 6.2.1b Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља, укључујући прање руку сапуном и водом: безбедно одлагање отпадних материја из побољшаних санитарних просторија у кругу домаћинства
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат становништва које живи у домаћинствима са побољшаним санитарним просторијама из којих отпадне материје никад нису пражњене или су пражњене и одложене у покривеној јами.…
  Сазнај више
 • Безбедно одлагање отпадних материја из побољшаних санитарних просторија у кругу домаћинства, према образовању лица на које се води домаћинство6.2.1b Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља, укључујући прање руку сапуном и водом: безбедно одлагање отпадних материја из побољшаних санитарних просторија у кругу домаћинства
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат становништва које живи у домаћинствима са побољшаним санитарним просторијама из којих отпадне материје никад нису пражњене или су пражњене и одложене у покривеној јами.…
  Сазнај више
 • 1.5.4b Број локалних самоуправа које усвајају и примењују стратегије за смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама смањења ризика од катастрофа
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Овај индикатор мери број локалних самоуправа које усвајају и примењују стратегије за смањење ризика од катастрофа на локалном нивоу у складу са националним стратегијама смањења…
  Сазнај више

Погледајте још