Циљеви одрживог развоја

Најновији примери употребе

 • 6.3.2 Удео водних тела која имају добар статус воде
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Показатељ се дефинише као проценат водних тела у земљи који имају добар квалитет воде у окружењу. Квалитет амбијенталне воде односи се на природну, непречишћену воду у рекама,…
  Сазнај више
 • 9.4.1b Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 по јединици БДП
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Емисије угљен-диоксида (CO2) по јединици додате вредности је индикатор израчунат као однос између емисија CО2 насталих сагоревањем горива и додате вредности повезаних економских…
  Сазнај више
 • 12.5.1 Национална стопа рециклирања, у тонама рециклираног материјала
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Количина материјала рециклираног у земљи плус количине извезене за рециклажу од укупног отпада створеног у земљи, умањено за материјал увезен намењен рециклажи.…
  Сазнај више
 • 15.1.2 Удео локација важних за копнени и слатководни биодиверзитет, које су обухваћене заштићеним подручјима, према врсти екосистема
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Удео селектованих станишта унутар заштићених подручја. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-01-02.pdf
  Сазнај више
 • 9.4.1c Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 по јединици додате вредности у области прерађивачке индустрије
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Емисије угљен-диоксида (CO2) по јединици додате вредности је индикатор израчунат као однос између емисија CО2 насталих сагоревањем горива и додате вредности повезаних економских…
  Сазнај више
 • 9.4.1a Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 из процеса сагоревања горива
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Емисије угљен-диоксида (CO2) по јединици додате вредности је индикатор израчунат као однос између емисија CО2 насталих сагоревањем горива и додате вредности повезаних економских…
  Сазнај више
 • 15.2.1b Напредак ка одрживом управљању шумама: Шумско подручје у оквиру независно верификоване шеме сертификације за газдовање шумама
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1a Напредак ка одрживом управљању шумама: Надземни фонд биомасе у шуми
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више
 • 15.2.1e Напредак ка одрживом управљању шумама: Удео шумске површине која се налази унутар законом утврђених заштићених подручја
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  „Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А…
  Сазнај више

Погледајте још