Циљеви одрживог развоја

Најновији примери употребе

 • 12.4.2e Укупно створени отпад према делатностима
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као подиндикатор) и удео третираног опасног отпада. Произведени опасни отпад (у…
  Сазнај више
 • 12.4.2c Укупно створени опасни отпад
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као подиндикатор) и удео третираног опасног отпада. Произведени опасни отпад (у…
  Сазнај више
 • 11.7.2 Удео особа које су жртве физичког или сексуалног узнемиравања, према полу, старости, инвалидитету, и месту дешавања, током претходних 12 месеци
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат жена које су доживеле физичко или сексуалног узнемиравање током последњих 12 месеци, према здравственим ограничењима и месту дешавања. Здравствена ограничења обухватају…
  Сазнај више
 • 12.4.2d Третирани опасни отпад према врсти третмана
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као подиндикатор) и удео третираног опасног отпада. Произведени опасни отпад (у…
  Сазнај више
 • 8.b.1 Постојање развијене и операционализоване националне стратегије за запошљавање младих, као засебне стратегије или засебног дела у оквиру националне стратегије запошљавања
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор је производ глобалног мониторинга. Сврха индикатора је да пружи индикацију напретка земаља у решавању питања запошљавања младих. У том смислу, претпоставља се да би…
  Сазнај више
 • 12.b.1 Примена стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор „Имплементација стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма“ односи се на степен имплементације сателитског рачуна…
  Сазнај више
 • 16.1.1 Број жртава намерних убистава на 100.000 становника, према полу и старости
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Укупан број жртава намерног убиства подељен укупним бројем становника, изражено на 100.000 становника. Намерно убиство се дефинише као противправна смрт нанета лицу са намером да…
  Сазнај више
 • 12.4.2a Створени опасни отпад по глави становника
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор укључује произведени опасни отпад, опасни отпад настао према врсти (укључујући е-отпад као подиндикатор) и удео третираног опасног отпада. Произведени опасни отпад (у…
  Сазнај више
 • 16.2.3 Удео младих жена и мушкараца старости 18‑29 који су до узраста од 18 година били изложени сексуалном насиљу
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат жена старости 18‑29 година које су до узраста од 18 година доживеле сексуално насиље. Насиље у детињству обухвата сва насилна искуства пре навршене 15. године живота.…
  Сазнај више

Погледајте још