Циљеви одрживог развоја

Најновији примери употребе

 • 5.c.1 Удео држава које поседују системе за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Показатељ се односи на ниво испуњења система за праћење и распоређивање јавних расхода за родну равноправност и оснаживање жена и настоји да измери напоре владе да прати буџетска…
  Сазнај више
 • 10.2.1b Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода, према типу насеља
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат становништва које живи у домаћинствима чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход…
  Сазнај више
 • 10.2.1а Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода, према полу и старости
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Проценат становништва које живи у домаћинствима чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход…
  Сазнај више
 • 2.5.1a Број биљних генетских ресурса за храну и пољопривреду који су осигурани у објектима за средњорочну или дугорочну конзервацију
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Очување биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду (ГРФА) у средњорочним или дугорочним објектима за конзервацију (ex situ, у банкама гена).…
  Сазнај више
 • 2.5.1b Број животињских генетских ресурса за храну и пољопривреду који су осигурани у објектима за средњорочну или дугорочну конзервацију
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Очување биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду (ГРФА) у средњорочним или дугорочним објектима за конзервацију (ек ситу, у генским банкама).…
  Сазнај више
 • 2.5.2 Удео локалних раса класификованих као расе угрожене од нестајања
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Индикатор представља проценат локалних раса стоке међу локалним расама са познатим статусом ризика класификованим као угрожене изумирањем у одређеном тренутку, као и трендове за…
  Сазнај више
 • 17.3.1 Стране директне инвестиције, званична развојна помоћ, и Сарадња Југ-Југ, као удео у бруто националном дохотку
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Стране директне инвестиције у посматраној години (израженe у САД доларима). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-03-01.pdf
  Сазнај више
 • 11.1.1 Удео градског становништва које живи у неусловним насељима, нестандардним насељима, или неадекватним стамбеним условима
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Према Агенди 2030, неопходно је идентификовати и квантификовати удео становништва које живи у сиротињским четвртима, неформалним насељима и оних који живе у неадекватном смештају…
  Сазнај више
 • 10.b.1 Укупни финансијски токови за развој, према примаоцима и државама донаторима, као и по врсти токова (нпр. званична развојна помоћ, директне стране инвестиције и други токови)
  Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику
  Укупни токови ресурса за развој, према државама примаоцима и донаторима и врстама тока се састоје од званичне развојне помоћи (ODA), других званичних токова (OOF) и приватних…
  Сазнај више

Погледајте још