5.6.2 Број држава које имају законе и прописе који гарантују пун и једнак приступ женама и мушкарцима старости 15 и више година, бризи за сексуално и репродуктивно здравље, информацијама и едукацији

Освежено 31. јануар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Показатељ се односи на меру у којој земља има законе и прописе који гарантују женама и мушкарцима старости 15 и више година пуни и једнак приступ медицинским услугама, информацијама и образовању. Индикатор се изражава у процентима на скали од 0 до 100 (постоје национални закони и прописи који гарантују потпун и једнак приступ) и указује на статус земље и напредак у постојању таквих националних закона и прописа. Показатељ мери само постојање закона и прописа, али не мери и њихову примену. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-06-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

5.6.2 Број држава које имају законе и прописе који гарантују пун и једнак приступ женама и мушкарцима старости 15 и више година, бризи за сексуално и репродуктивно здравље, информацијама и едукацији

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
31. јануар 2023.
Објављено
12. децембар 2021.
0 преузимања

5.6.2 Број држава које имају законе и прописе који гарантују пун и једнак приступ женама и мушкарцима старости 15 и више година, бризи за сексуално и репродуктивно здравље, информацијама и едукацији

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
31. јануар 2023.
Објављено
12. децембар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.