6.2.1a Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Удео становништва који користи услуге санитације којима се безбедно управља, се дефинише као проценат становништва који користи побољшани санитарни објекат који се не дели са другим домаћинствима и где се излучевине безбедно одлажу на лицу места или уклањају и третирају ван локације. „Побољшани“ санитарни објекти су они који су дизајнирани да хигијенски одвоје људске излучевине од контакта са људима. То укључује технологије мокре санитације, као што су тоалети са испирањем и изливањем повезани са канализацијом, септичке јаме или санитарни чворови, и технологије суве санитације, као што су клозети са сувим јамама са плочама, вентилисани, побољшани клозети и тоалети за компостирање. За потребе праћења ЦОР-а, третман отпадних вода и фекалног муља се процењује на основу технологије пројектовања постројења за пречишћавање, користећи категорије дефинисане Системом еколошко-економског рачуноводства (SЕЕА), Међународним препорукама за статистику вода и пратећи степенаст приступ у третману отпадних вода (примарни, секундарни и терцијарни третман). Отпадне воде и фекални муљ који се третирају на секундарном или вишем нивоу сматрају се „безбедним управљањем“. Примарни третман се не сматра безбедним, осим ако се ефлуент не испушта на начин који онемогућава даљи контакт са људима. Ако су подаци доступни за конвенционалне класе (примарне, секундарне, терцијарне и напредне третмане), као и за неодређене категорије (нпр. „остало“), неодређене категорије се генерално не сматрају безбедним. Тамо где класе третмана нису специфициране (нпр. „третирано“), ЈМP (Заједнички програм праћења WHO/UNICEF за водоснабдевање, санитацију и хигијену) претпоставља барем секундарни третман, али тражи појашњење током консултација са земљама. Третман измета у постројењима за третман фекалног муља се класификује као безбедно управљан ако се третирају и течне и чврсте фракције. Измет ускладиштен у контејнерима за складиштење на лицу места може се безбедно третирати и одлагати на лицу места ('безбедно одлагање на лицу места') ако се нужници и септичке јаме не испразне и излучевине су садржане (остају изоловане од контакта са људима) тако да се чврсте материје разграђују унутар контејнера кроз физичке и биолошке процесе, а течни ефлуент се повезује са системом инфилтрације као што је јама за утапање. Фекални муљ испражњен из септичких јама и нужника и закопан на лицу места у покривеној јами такође се рачуна као безбедно одложен на лицу места. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01a.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

6.2.1a Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
29. јануар 2021.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

6.2.1a Удео становништва које користи услуге санитације којима се безбедно управља

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
29. јануар 2021.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.