15.9.1a Успостављени национални циљеви у складу са/слични Аичи циљу 2 за биодиверзитет из Стратешког плана за биодиверзитет 2011-2020 у својим националним стратегијама и акционим плановима за биодиверзитет и напредак у извештавању према тим циљевима

Освежено 22. август 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор мери напредак према националним циљевима утврђеним у складу са Аичи циљем 2 за биодиверзитет Стратешког плана за биодиверзитет 2011-2020: Најкасније до 2020. године интегрисати вредности биодиверзитета у националне и локалне стратегије развоја и смањења сиромаштва и процесе планирања, и укључити их у националне системе рачуноводственог извештавања. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-09-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.9.1a Успостављени национални циљеви у складу са/слични Аичи циљу 2 за биодиверзитет из Стратешког плана за биодиверзитет 2011-2020 у својим националним стратегијама и акционим плановима за биодиверзитет и напредак у извештавању према тим циљевима

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
22. август 2023.
Промењено
22. август 2023.
Објављено
27. август 2023.
0 преузимања

15.9.1a Успостављени национални циљеви у складу са/слични Аичи циљу 2 за биодиверзитет из Стратешког плана за биодиверзитет 2011-2020 у својим националним стратегијама и акционим плановима за биодиверзитет и напредак у извештавању према тим циљевима

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
22. август 2023.
Промењено
22. август 2023.
Објављено
27. август 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.