5.5.2 Удео жена на руководећим положајима

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај индикатор се односи на учешће жена у укупном броју запослених на руководећим позицијама. Препоручује се да се за овај индикатор заједнички користе две различите мере: удео жена у (укупном) руководству и удео жена у вишем и средњем менаџменту (треба да се искључи нижи менаџмент). Заједнички обрачун ове две мере даје информације о томе да ли су жене више заступљене у нижем руководству него у вишем и средњем менаџменту, што указује на евентуалну горњу границу за жене за приступ позицијама вишег нивоа. У овим случајевима, израчунавање само удела жена у (укупном) руководству би било погрешно, јер би сугерисало да жене имају више моћи и одговорности у доношењу одлука него што је реално. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-05-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.