17.19.2b Земље које су постигле 100% уписа у матичне књиге рођених

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Према принципима и препорукама система виталне статистике, ревизија 3 (Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, Revision 3, https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf), потпуна регистрација грађана се дефинише као: „Упис у систем матичне евиденције сваког виталног догађаја који се догодио припадницима становништва одређене земље (или подручја), у одређеном периоду, што као резултат има да за сваки такав догађај постоји евиденција о регистрацији и да је систем достигао 100% покривености.” Тренутно, прагови који се користе за прикупљање података за индикаторе 17.19.02b и 17.19.2c су 90% за регистрацију рођења и 75% за регистрацију смрти, због класификације која је коришћена у упитнику o метаподацима Демографског годишњака о виталној статистици. Ова класификација је модификована да омогући извештавање према тачној формулацији овог индикатора. Оцена: 1 = ДА; 0 = НЕ https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-19-02b.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

17.19.2b Земље које су постигле 100% уписа у матичне књиге рођених

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.
0 преузимања

17.19.2b Земље које су постигле 100% уписа у матичне књиге рођених

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.