6.3.1 Удео токова отпадних вода из домаћинстава и индустрије које се безбедно пречишћавају

Освежено 18. јануар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор представља проценат становника прикључен на третман урбаних отпадних вода са најмање секундарним третманом. Секундарни третман отпадних вода укључује биолошки третман са секундарним сакупљањем или другим процесима имајући као резултат у БПК отклањање за најмање 70% и ХПК најмање до 75%. Терцијарни третман је наставак секундарног третмана где је органско загађење смањено до најмање 95% за БПК и 85% за ХПК. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-03-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

6.3.1 Удео токова отпадних вода из домаћинстава и индустрије које се безбедно пречишћавају

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
04. фебруар 2019.
Промењено
18. јануар 2024.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

6.3.1 Удео токова отпадних вода из домаћинстава и индустрије које се безбедно пречишћавају

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
04. фебруар 2019.
Промењено
18. јануар 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.