Архивирано

6.3.2 Удео водних тела која имају добар статус воде

Освежено 25. април 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Показатељ се дефинише као проценат водних тела у земљи који имају добар квалитет воде у окружењу. Квалитет амбијенталне воде односи се на природну, непречишћену воду у рекама, језерима и подземним водама и представља комбинацију природних утицаја заједно са утицајима свих антропогених активности. Индикатор се ослања на податке о квалитету воде изведене из мерења на лицу места и анализу узорака прикупљених из површинских и подземних вода. Квалитет воде се процењује помоћу основних физичких и хемијских параметара који одражавају природни квалитет воде повезан са климатолошким и геолошким факторима, заједно са великим утицајима на квалитет воде. Статус квалитета појединих водних тела класификује се на основу усклађености доступних података о праћењу квалитета воде за основне параметре са циљним вредностима које је дефинисала држава. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-03-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.