Стопе раста расположивог прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва10.1.1 Стопе раста издатака домаћинстава или прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Просечна годишња стопа раста еквивалентног расположивог прихода домаћинства по глави становника за прва два приходна квинтила (40% становништва с најнижим еквивалентним приходом) и укупно становништво. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход домаћинства равномерно расподељен међу члановима домаћинства према модификованој скали еквиваленције OECD (Организација за економску сарадњу и развој). Према овој скали, први одрасли члан домаћинства добија вредност 1, остали одрасли чланови стари 14 и више година вредност 0,5 и деца испод 14 година вредност 0,3. Приход домаћинства не укључује приход у натури. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-01-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Стопе раста расположивог прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва10.1.1 Стопе раста издатака домаћинстава или прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
18. април 2019.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Стопе раста расположивог прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва10.1.1 Стопе раста издатака домаћинстава или прихода по глави становника доњих 40% становништва и укупног становништва

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
18. април 2019.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.