11.4.1 Укупни расходи по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, према врсти финансирања (приватно или државно), врстама баштине (споменици културе или природна добра) и нивоу управљања (државна, покрајинска или локална)

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај индикатор мери укупно финансирање из државних (централних, регионалних, локалних), приватних извора (домаћинства, корпоративни, спонзорски и међународни извори) за очување, заштиту и очување културног и/или природног наслеђа за дату годину по глави становника. Резултати су изражени у паритетима куповне моћи (ППП) у константним $. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-04-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

11.4.1 Укупни расходи по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, према врсти финансирања (приватно или државно), врстама баштине (споменици културе или природна добра) и нивоу управљања (државна, покрајинска или локална)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. јануар 2024.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
20. март 2024.
0 преузимања

11.4.1 Укупни расходи по глави становника за очување, заштиту и конзервацију целокупне културне и природне баштине, према врсти финансирања (приватно или државно), врстама баштине (споменици културе или природна добра) и нивоу управљања (државна, покрајинска или локална)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. јануар 2024.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
20. март 2024.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.