9.1.2a Обим путничког транспорта, према врсти транспорта

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Превоз путника у саобраћају подразумева превоз путника од места укрцаја до места искрцаја. Јединица мере превозног учинка у путничком саобраћају је 1 пкм, што представља превоз једног путника на растојању од 1 километра. Подаци о превозу путника у ваздушном и друмском саобраћају односе се на превоз путника који обављају пословни субјекти регистровани у саобраћајној делатности, без обзира на то да ли превоз путника обављају унутар или ван граница наше земље, за домаћег или иностраног корисника. Рад железничког саобраћаја, исказан у оствареним путничким километрима, односи се на превоз путника обављен унутар граница Републике Србије, као и ван граница наше земље. Подацима о превозу путника у градском саобраћају обухваћен је рад саобраћајних пословних субјеката регистрованих у области градског саобраћаја, односно њихових погона, и они се односе на превоз путника остварен у граду у којем цео возни парк, или његов део, обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-01-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.