6.5.2 Проценат прекограничног подручја слива у држави са оперативним аранжманима за сарадњу у области вода

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор прати подручје „прекограничног слива“ унутар земље обухваћене „оперативним“ „aранжманом о сарадњи у области вода“. „Прекогранични слив“ се односи на слив реке или језера, или систем издани који обележава, прелази или се налази на границама између две или више држава. Слив обухвата целокупан слив неког површинског водног тела (реке или језера), или за подземне воде подручје водоносног слоја, односно целокупне водопропусне геолошке формације. За потребе израчунавања вредности SDG индикатора 6.5.2, подручје прекограничног слива је обим слива (речни или језерски); или обим водоносног слоја. „Аранжман о сарадњи у области вода“ односи се на билатерални или мултилатерални уговор, конвенцију, споразум или други формални аранжман, као што је меморандум о разумевању између земаља које деле прекограничне сливове који обезбеђује оквир за сарадњу у управљању прекограничним водама. Споразуми или друге врсте формалних аранжмана могу бити међудржавни, међувладини, међуресорни, међуагенцијски или између регионалних власти. „Оперативна“ значи да споразум о сарадњи између земаља које деле прекограничне сливове испуњава све следеће критеријуме: Постоји заједничко тело или механизам (нпр. организација речног слива) за прекограничну сарадњу; Постоје редовне, односно најмање годишње, формалне комуникације између земаља у облику састанака (било на политичком и/или техничком нивоу); Постоји заједнички или координирани план (ови) управљања водама или су постављени заједнички циљеви; Постоји редовна, односно, барем годишња, размена података и информација. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-05-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

6.5.2 Проценат прекограничног подручја слива у држави са оперативним аранжманима за сарадњу у области вода

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. јануар 2024.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
20. март 2024.
0 преузимања

6.5.2 Проценат прекограничног подручја слива у држави са оперативним аранжманима за сарадњу у области вода

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. јануар 2024.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
20. март 2024.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.