9.4.1b Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 по јединици БДП

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Емисије угљен-диоксида (CO2) по јединици додате вредности је индикатор израчунат као однос између емисија CО2 насталих сагоревањем горива и додате вредности повезаних економских активности. Индикатор се може израчунати за целокупну економију (укупне емисије CО2 / БДП) или за одређене секторе, посебно за производни сектор (емисије CО2 из производних индустрија по додатној вредности у производњи (МVА). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-04-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

9.4.1b Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 по јединици БДП

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
01. септембар 2021.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
19. септембар 2021.
0 преузимања

9.4.1b Емисије CO2 по јединици додате вредности: Емисије CO2 по јединици БДП

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
01. септембар 2021.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
19. септембар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.