12.b.1 Примена стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор „Имплементација стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма“ односи се на степен имплементације сателитског рачуна туризма (ТСА) и табеле Система еколошких и економских рачуна (СЕЕА) у земљама, који се до данас сматрају најрелевантнијим и изводљивим за праћење одрживости у туризму. Ове табеле су: • ТСА Табела 1 о трошковима долазног туризма • ТСА Табела 2 о потрошњи за домаћи туризам • ТСА Табела 3 о расходима за одлазни туризам • TСА Табела 4 o расходима за унутрашњи туризам • ТСА Табела 5 о производним рачунима туристичких индустрија • ТСА Табела 6 домаћа понуда и унутрашња туристичка потрошња • ТСА табела 7 о запошљавању у туристичким индустријама • СЕЕА табела токови воде • СЕЕА табела енергетски токови • СЕЕА табела емисије ГХГ • СЕЕА табела чврсти отпад. ТСА табеле треба имплементирати према Сателитском рачуну туризма: Препоручени методолошки оквир 2008. а еколошке табеле имплементирати по Систему економско-еколошког рачуноводства 2012. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-0b-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

12.b.1 Примена стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. новембар 2022.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. новембар 2022.
0 преузимања

12.b.1 Примена стандардних рачуноводствених алата за праћење економских и еколошких аспеката одрживости туризма

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. новембар 2022.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. новембар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.