Стопа ризика од сиромаштва1.2.1 Удео становништва које живи испод националне линије сиромаштва, према полу и старости

Освежено 16. октобар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је расположиви еквивалентни приход нижи од прага ризика од сиромаштва. Ова стопа не показује колико лица је стварно сиромашно, већ колико њих има приход нижи од прага призика од сиромаштва. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход домаћинства равномерно расподељен међу члановима домаћинства према модификованој скали еквиваленције OECD (Организација за економску сарадњу и развој). Према овој скали, први одрасли члан домаћинства добија вредност 1, остали одрасли чланови стари 14 и више година вредност 0,5 и деца испод 14 година вредност 0,3. Приход домаћинства не укључује приход у натури. Праг ризика од сиромаштва (релативна линија сиромаштва) представља 60% медијане еквивалентног прихода и изражава се у динарима. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Стопа ризика од сиромаштва1.2.1 Удео становништва које живи испод националне линије сиромаштва, према полу и старости

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
26. новембар 2021.
Промењено
16. октобар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.
0 преузимања

Стопа ризика од сиромаштва1.2.1 Удео становништва које живи испод националне линије сиромаштва, према полу и старости

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
26. новембар 2021.
Промењено
16. октобар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.