Архивирано

6.5.1 Проценат интегралног управљања водама

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор 6.5.1 показује степен имплементације интегралног управљања водама. Он мери фазе развоја и имплементације интегралног управљања водама (IWRM), на скали од 0 до 100, у шест категорија (види део начин рачунања). Оцена индикатора се израчунава на основу анкете у земљи са 33 питања, при чему је свако питање оцењено на истој скали од 0-100. Дефиниција IWRM је заснована на међународно договореној дефиницији и универзално је применљива. IWRM је званично успостављен 1992. године и дефинисан је као „процес који промовише координиран развој и управљање водама, земљиштем и сродним ресурсима како би се максимизирало економско и социјално благостање на правичан начин без угрожавања одрживости виталних екосистема“. (GWP 2010). Метод се заснива на званичном извештавању о статусу UN IWRM, из 2008. и 2012. године, Јоханесбуршког плана имплементације са Светског самита UN за одрживи развој (1992). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-05-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.