Миграционе политике које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи10.7.2 Проценат земаља са миграционим политикама које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи

Освежено 10. мај 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

SDG индикатор 10.7.2 има за циљ да опише стање националних миграционих политика и како се те политике мењају током времена. Прикупљене информације служе да идентификују постигнути напредак и недостатке, доприносећи на тај начин бази доказа за препоруке које се могу применити за спровођење SDG потциља 10.7. Индикатор служи и за будуће тематске прегледе на Високом политичком форуму о одрживом развоју (High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)). Концептуални оквир за индикатор 10.7.2 је IOM оквир управљања миграцијама (IOM´s Migration Governance Framework (MiGOF)), који је подржало 157 земаља (Резолуција Савета IOM-а C/106/RES/1310). IOM оквир управљања миграцијама (MiGOF) има три принципа и три циља. Принципи су: (1) Поштовање међународних стандарда и остваривање права миграната, (2) Докази и свеобухватни приступи у управљању миграцијама и (3) Снажно партнерство за подршку управљању миграцијама. Циљеви су: (1) Социоекономско благостање миграната и друштва, (2) Ефикасни одговори на димензије мобилности кризе и (3) Сигурни, уређени и достојанствени путеви миграције. У складу са IOM оквиром управљања миграцијама (MiGOF), предложена методологија за SDG индикатор 10.7.2 се састоји од шест домена политике. Домени су: (1) Права миграната, (2) Државне политике засноване на доказима, (3) Сарадња и партнерства, (4) Социоекономско благостање, (5) Димензије мобилности криза и (6) Безбедна, уређена и регуларна миграција. За сваки од домена и одговарајућих прокси мера, прецизирано је једно питање, од којих свако од њих има пет поткатегорија или одговора. Могуће вредности индикатора, односно оцене за сваки од домена су: „Захтева даљи напредак“ (оцена 1), „Делимично испуњава“ (оцена 2); „Одговара“ (оцена 3) и „У потпуности испуњава“ (оцена 4). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-07-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Миграционе политике које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи10.7.2 Проценат земаља са миграционим политикама које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
02. фебруар 2022.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
06. фебруар 2022.
0 преузимања

Миграционе политике које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи10.7.2 Проценат земаља са миграционим политикама које олакшавају уређену, безбедну, регуларну и одговорну миграцију и мобилност људи

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
02. фебруар 2022.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
06. фебруар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.