10.b.1 Укупни финансијски токови за развој, према примаоцима и државама донаторима, као и по врсти токова (нпр. званична развојна помоћ, директне стране инвестиције и други токови)

Освежено 06. септембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Укупни токови ресурса за развој, према државама примаоцима и донаторима и врстама тока се састоје од званичне развојне помоћи (ODA), других званичних токова (OOF) и приватних токова. Ово су званични и приватни токови, и концесиони и неконцесиони према земљама у развоју. За званичне токове, главна разлика је између званичне развојне помоћи (ODA) и других званичних токова OOF, док се приватни токови рашчлањују на токове по тржишним условима и добротворне грантове. Токови укључују доприносе мултилатералним развојним агенцијама, које су и саме званична тела. Погледати на http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm. Бројке/подаци су нето исплате; На основу OECD, DAC базе података, 2021; Тренутни милион УСД https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-0B-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

10.b.1 Укупни финансијски токови за развој, према примаоцима и државама донаторима, као и по врсти токова (нпр. званична развојна помоћ, директне стране инвестиције и други токови)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
21. април 2022.
Промењено
06. септембар 2023.
Објављено
24. април 2022.
0 преузимања

10.b.1 Укупни финансијски токови за развој, према примаоцима и државама донаторима, као и по врсти токова (нпр. званична развојна помоћ, директне стране инвестиције и други токови)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
21. април 2022.
Промењено
06. септембар 2023.
Објављено
24. април 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.