Мапа приступачности за особе са инвалидитетом града Бора

Објављено 22. јун 2021.

Sigurne Staze

СИГУРНЕ СТАЗЕ је невладино струковно удружење основано ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја и саобраћајног и урбанистичког планирања. Удружење окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, хуманистичких наука, медија, невладиног сектора и…

4 скуповa података
4 примера употребе

Информације

Публикација

 • arhitektura
 • bezbednostsaobracaja
 • bicycle
 • childsafetyintraffic
 • driversafety
 • gis
 • gisanalyst
 • gisapplication
 • gisspecialist
 • inovation
 • micromobility
 • opendata
 • osi
 • pedestrians
 • pedestriansafety
 • personswithdisabilities
 • roadsafety
 • strategicplan
 • trafficaccident
 • trafficengineering
 • trafficsafety
 • trafficsafetylaw
 • undp
 • urbanmobility
 • urbanplanners
 • urbanplanning

Интеграција

Пермалинк

Опис

Циљ је омогућити видљивост проблема особа са инвалидитетом на територији града Бора помоћу ГИС апликације са _crowdsourcing _компонентом.
Мобилна и веб апликација омогућиће преглед, унос и измене података од стране грађана, чиме се пружа могућност особама са инвалидитетом и свим грађанима Бора да обележе локације на карти, додају фотографије, поставе опис и дају своје предлоге у циљу побољшања приступачности урбанистичке и саобраћајне инфраструктуре на територији града Бора.
На овај начин омогућује се особама са инвалидитетом да активно и директно учествују у урбанистичком уређењу града, да њихови проблеми буду видљиви широј заједници и да њихов глас и проблеме чују доносиоци одлука у ГУ Бор, док доносиоце одлука (ГУ Бор, Одељење за урбанизам ГУ Бор, Управљач пута на територији града Бора, Одељење за инспекцијске послове ГУ Бор, ПУ Бор, Савет за безбедност саобраћаја града Бора итд.) обавезује да одговоре на постојеће проблеме и омогуће приступачност саобраћајне и урбанистичке инфраструктуре особама са инвалидитетом.
Овом апликацијом желимо и да стручну јавност покренемо и укључимо у процес донешења одлука.
Дугорочни циљ нам је да град Бор донесе и усвоји делотворну и одрживу стратегију безбедности саобраћаја, донесе и усвоји план одрживе урбане мобилности и да саобраћајни простор обликује применом "Хуманог инжењеринга" којим се омогућава приступачност јавног простора крајњим корисницима.
Директни корисници: Особе са инвалидитетом и блиска удружења.
Индиректни корисници: ГУ Бор, Одељење за урбанизам ГУ Бор, Управљач пута на територији града Бора, Одељење за инспекцијске послове ГУ Бор, ПУ Бор, Савет за безбедност саобраћаја града Бора, грађани Бора.

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.