Циљ је омогућити видљивост проблема особа са инвалидитетом на територији града Бора помоћу ГИС апликације са _crowdsourcing _компонентом.
Мобилна и веб апликација омогућиће преглед, унос и измене података од стране грађана, чиме се пружа могућност особама са инвалидитетом и свим грађанима Бора да обележе локације на карти, додају фотографије, поставе опис и дају своје предлоге у циљу побољшања приступачности урбанистичке и саобраћајне инфраструктуре на територији града Бора.
На овај начин омогућује се особама са инвалидитетом да активно и директно учествују у урбанистичком уређењу града, да њихови проблеми буду видљиви широј заједници и да њихов глас и проблеме чују доносиоци одлука у ГУ Бор, док доносиоце одлука (ГУ Бор, Одељење за урбанизам ГУ Бор, Управљач пута на територији града Бора, Одељење за инспекцијске послове ГУ Бор, ПУ Бор, Савет за безбедност саобраћаја града Бора итд.) обавезује да одговоре на постојеће проблеме и омогуће приступачност саобраћајне и урбанистичке инфраструктуре особама са инвалидитетом.
Овом апликацијом желимо и да стручну јавност покренемо и укључимо у процес донешења одлука.
Дугорочни циљ нам је да град Бор донесе и усвоји делотворну и одрживу стратегију безбедности саобраћаја, донесе и усвоји план одрживе урбане мобилности и да саобраћајни простор обликује применом "Хуманог инжењеринга" којим се омогућава приступачност јавног простора крајњим корисницима.
Директни корисници: Особе са инвалидитетом и блиска удружења.
Индиректни корисници: ГУ Бор, Одељење за урбанизам ГУ Бор, Управљач пута на територији града Бора, Одељење за инспекцијске послове ГУ Бор, ПУ Бор, Савет за безбедност саобраћаја града Бора, грађани Бора.


  • Мапа приступачности за особе са инвалидитетом града Бора
    Sigurne Staze
    Подаци прикуплјени за потребе пројекта "Мапа приступачности за особе са инвалидитетом града Бора"
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.