17.19.2a Земље које су спровеле најмање један попис становништва и домаћинстава у последњих 10 година

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор прати земље које су спровеле најмање један попис становништва и домаћинстава у последњих 10 година. Пописи становништва и домаћинстава су један од примарних извора података потребних за формулисање, спровођење и праћење политика и програма усмерених на инклузивни социо-економски развој и одрживост животне средине. Они су важан извор дезагрегираних података потребних за мерење напретка у реализацији Агенде 2030 за одрживи развој, посебно у контексту одређивања положаја људи према нивоу прихода, полу, старости, раси, етничкој припадности, миграторном статусу, инвалидитету, географској локација или другим карактеристикама. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-19-02a.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

17.19.2a Земље које су спровеле најмање један попис становништва и домаћинстава у последњих 10 година

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.
0 преузимања

17.19.2a Земље које су спровеле најмање један попис становништва и домаћинстава у последњих 10 година

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.