15.b.1 (15.a.1) (a) Званична развојна помоћ за очување и одрживо коришћење биодиверзитета и екосистема; и (b) остварени приход и финансирање мобилизовано из економских инструмената битних за биодиверзитет

Освежено 06. септембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор се дефинише као бруто исплата укупне Званичне развојне помоћи (Official Development Assistance,ODA) за биодиверзитет, од свих донатора. Комитет за развојну помоћ (Development Assistance Committee, DAC) дефинише званичну развојну помоћ. Донатори могу бити донатори DAC, други билатерални даваоци развојних кооперација и мултилатералне организације.Средства за биодиверзитет се расподељују на основу система извештавања о кредиту (Creditor Reporting System's, CRS).Организације за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) тј. на основу Рио маркера за биодиверзитет.  https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-0b-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.b.1 (15.a.1) (a) Званична развојна помоћ за очување и одрживо коришћење биодиверзитета и екосистема; и (b) остварени приход и финансирање мобилизовано из економских инструмената битних за биодиверзитет

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
06. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

15.b.1 (15.a.1) (a) Званична развојна помоћ за очување и одрживо коришћење биодиверзитета и екосистема; и (b) остварени приход и финансирање мобилизовано из економских инструмената битних за биодиверзитет

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
06. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.