Дечији рад8.7.1 Удео и укупан број деце старости 5-17 година која су укључена у дечији рад, према полу и старости

Освежено 18. новембар 2020.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Проценат деце старости 5–17 година која су укључена у дечији рад. Модул „Дечији рад” односи се на децу старости 5–17 година и садржи питања о врсти посла које дете обавља и броја сати колико је дете ангажовано. Подаци су прикупљени за укључивање и у економске активности (плаћени или неплаћени рад за некога ко није члан домаћинства, рад за породично газдинство или породични посао) и у рад код куће (кућни послови, нпр. кување, чишћење, брига о деци, прикупљање дрва за огрев или доношење воде). Модул такође прикупља информације о опасним условима рада. Методологија MICS индикатора за дечији рад користи три старосно специфична прага за број сати колико дете може обављати економске активности, а да се то не класификује као дечији рад. Дете које је обављало економске активности, током седмице која је претходила анкетирању, више од старосно специфичног броја сати класификује се као да је било укључено у дечији рад: старост 5–11 година: 1 сат или више, старост 12–14 година: 14 сати или више, старост 15–17 година: 43 сата или више. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-07-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Дечији рад8.7.1 Удео и укупан број деце старости 5-17 година која су укључена у дечији рад, према полу и старости

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
18. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Дечији рад8.7.1 Удео и укупан број деце старости 5-17 година која су укључена у дечији рад, према полу и старости

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
18. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.