9.c.1 Удео становништва обухваћеног мобилном мрежом, према технологијама

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) прикупља и обрађује податке оператера електронских комуникационих мрежа и услуга, достављених у оквиру годишњих извештаја. На основу поднесених извештаја представљени су подаци о покривености становништва сигналом мобилне мреже према технологијама (2G, 3G и 4G) и добијени су као проценат становника који живе на територији коју покрива сигнал конкретне мобилне мреже, без обзира да ли су претплатници или не било које од ових мрежа. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-0C-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

9.c.1 Удео становништва обухваћеног мобилном мрежом, према технологијама

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
28. април 2020.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

9.c.1 Удео становништва обухваћеног мобилном мрежом, према технологијама

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
28. април 2020.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.