11.а.1 Број земаља које имају националне урбане политике или планове регионалног развоја који (a) одговарају на динамику становништва; (b) осигуравају уравнотежен територијални развој; и (c) повећавају локални фискални простор

Освежено 09. мај 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Национална урбана политика (НУП) се дефинише као кохерентан скуп одлука или принципа изведених кроз намерни процес вођен од стране владе у координациј и окупљању различитих актера за заједничку визију и циљ који ће промовисати трансформативнији, продуктивнији, инклузивнији и отпорнији урбани развој на дужи рок. Ова стандардна дефиниција је проширена и прилагођена контексту земље и може укључивати, где је применљиво, термине као што су Национални урбанистички план, Оквир или Стратегија https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-0a-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

11.а.1 Број земаља које имају националне урбане политике или планове регионалног развоја који (a) одговарају на динамику становништва; (b) осигуравају уравнотежен територијални развој; и (c) повећавају локални фискални простор

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
21. април 2022.
Промењено
09. мај 2022.
Објављено
24. април 2022.
0 преузимања

11.а.1 Број земаља које имају националне урбане политике или планове регионалног развоја који (a) одговарају на динамику становништва; (b) осигуравају уравнотежен територијални развој; и (c) повећавају локални фискални простор

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
21. април 2022.
Промењено
09. мај 2022.
Објављено
24. април 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.