Архивирано

Стопа завршавања (средње образовање), према материјалном стању домаћинства4.1.2c Стопа завршавања (средње образовање)

Освежено 24. новембар 2020.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Стопа завршавања средњег образовања је проценат деце која су за 3-5 година изнад предвиђеног узраста за последњи разред и која су завршила последњи разред средњег образовања, било трогодишњег или четворогодишњег. Према ISCED 2011 класификацији, за категорије ISCED 1 - основна школа (1-4. разреда основне школе у оквиру националног образовног система), ISCED 2 - нижа средња школа (еквивалентно 5-8. разреду основне школе у оквиру националног образовног система) и ISCED 3 - виша средња школа (еквивалентно 1-4. разреду средње школе у оквиру националног образовног система). Средње образовање се односи на 1-3. разред (средње трогодишње) или на 1-4. разред (средње четворогодишње) у оквиру националног образовног система. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Стопа завршавања (средње образовање), према материјалном стању домаћинства4.1.2c Стопа завршавања (средње образовање)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
24. новембар 2020.
Промењено
24. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Стопа завршавања (средње образовање), према материјалном стању домаћинства4.1.2c Стопа завршавања (средње образовање)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
24. новембар 2020.
Промењено
24. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.