Преваленција заостајања у расту међу децом до 5 година, према образовању мајке/старатеља2.2.1 Преваленција заостајања у расту (висина за узраст <-2 стандардне девијације од средње вредности према стандардима Светске здравствене организације (СЗО) за раст деце) међу децом до 5 година

Освежено 17. новембар 2020.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Однос броја деце до 5 година старости чија телесна висина за дати узраст одступа више од 2 стандардне девијације од медијане за референтну популацију (-2 СД и мање), у односу на укупан број анкетиране деце узраста до 5 година. Телесна висина за дати узраст представља меру линеарног раста. Деца чија висина за одређени узраст одступа за две или више стандардних девијација од медијане за референтну популацију сматрају се умерено или тешко заосталом у расту (-2 СД и мање), док се деца чија висина одступа за три стандардне девијације од медијане (-3 СД и мање) сматрају тешко заосталом у расту. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Преваленција заостајања у расту међу децом до 5 година, према образовању мајке/старатеља2.2.1 Преваленција заостајања у расту (висина за узраст <-2 стандардне девијације од средње вредности према стандардима Светске здравствене организације (СЗО) за раст деце) међу децом до 5 година

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
17. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Преваленција заостајања у расту међу децом до 5 година, према образовању мајке/старатеља2.2.1 Преваленција заостајања у расту (висина за узраст <-2 стандардне девијације од средње вредности према стандардима Светске здравствене организације (СЗО) за раст деце) међу децом до 5 година

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
17. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.