Индекс раног развоја детета4.2.1 Удео деце старости 24–59 месеци која се правилно развијају у доменима здравља, образовања и психо-социјалног благостања, према полу

Освежено 02. фебруар 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Проценат деце узраста 36–59 месеци која се правилно развијају у најмање три од следећа четири домена: познавање слова и бројева, физички развој, социјално-емоционални развој и учење. За израчунавање индекса раног развоја детета (ECDI) коришћен је модул од 10 делова. Основна сврха овог индекса је да се обезбеде информације потребне за сачињавање јавних политика у вези са развојем деце у Србији. Индекс је базиран на изабраним параметрима развоја које деца треба да достигну до 3 и 4 године. При одређивању да ли се дете развија у складу са својим узрастом, коришћено је 10 ставки у четири домена:- писменост/познавање бројева: идентификовање да ли се дете развија у складу са одговарајућим развојним параметрима базирано је на информацији да ли може да препозна/наведе најмање десет слова азбуке/абецеде, да ли може да прочита најмање четири једноставне, популарне речи, као и да ли зна да именује све бројеве од један до 10. Ако су испуњене најмање две од поменутих ставки, онда се сматра да се дете развија у складу са одговарајућим развојним параметрима;- физички развој: уколико дете може да подигне мали предмет помоћу два прста, нпр. штап или камен са земље, и/или мајка/старатељ не изјави да је дете понекад превише болесно да би се играло, онда се сматра да се дете развија у складу са одговарајућим развојним параметрима у физичком смислу;- социо-емоционални развој: сматра се да се дете развија у складу са одговарајућим развојним параметрима уколико су испуњене две од следећих ставки: ако се дете добро слаже с другом децом, ако дете не шутира, не уједа или не удара другу децу и ако дете може да одржи пажњу;- учење: ако дете уме да извршава једноставна упутства о томе како да нешто правилно уради и/или ако може самостално да обави неки задатак који му је дат, онда се сматра да се дете развија у складу са одговарајућим развојним параметрима у домену учења.ECDI је израчунат као проценат деце која се развијају у складу са одговарајућим развојним параметрима у најмање три од четири домена. Резултати су представљени у табели CD.5. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Индекс раног развоја детета4.2.1 Удео деце старости 24–59 месеци која се правилно развијају у доменима здравља, образовања и психо-социјалног благостања, према полу

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
02. фебруар 2022.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Индекс раног развоја детета4.2.1 Удео деце старости 24–59 месеци која се правилно развијају у доменима здравља, образовања и психо-социјалног благостања, према полу

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
02. фебруар 2022.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.