6.b.1c Ниво учешћа корисника / заједница у програмима планирања и управљања водним ресурсима

Освежено 25. април 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

255 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор процењује проценат јединица локалне самоуправе (како их је дефинисала национална влада) које имају успостављене и оперативне механизме помоћу којих појединци и заједнице могу на значајан начин да допринесу одлукама и упуствима о управљању водоснабдевањем и санитацијом. Индикатор Удео јединица локалне самоуправе са успостављеним и оперативним политикама и процедурама за учешће локалних заједница у управљању водоснабдевањем и санитацијом, тренутно се мери као Удео земаља са јасно дефинисаним законским процедурама или политикама за учешће корисника услуга / заједница у планирању програма за управљање водама и санитетацијом, промоцији хигијене и Удео земаља са високим нивоом корисника / заједница које учествују у програмима планирања у управљању водоснабдевањем и санитацијом, и промоцији хигијене. Нивои учешћа: 3 = Високо; 2 = Средње; 1 = Ниско; 0 = Податак није доступан. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-0b-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

6.b.1c Ниво учешћа корисника / заједница у програмима планирања и управљања водним ресурсима

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
19. април 2019.
Промењено
25. април 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

6.b.1c Ниво учешћа корисника / заједница у програмима планирања и управљања водним ресурсима

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
19. април 2019.
Промењено
25. април 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.