12.1.1a Број земаља које развијају, усвајају или спроводе инструменте политике чији је циљ подршка преласку на одрживу потрошњу и производњу: Национални акциони планови за одрживу потрошњу и производњу (1 = Да; 0 = Не)

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај показатељ омогућава квантификацију и праћење напретка обавезујућих и необвезујућих инструмената политике чији је циљ подршка преласку на одрживу потрошњу и производњу. • Одржива производња и потрошња: Радна дефиниција одрживе потрошње и производње (ОПП) која се користи у контексту овог оквира: ''Коришћење услуга и сродних производа, који реагују на основне потребе и доносе бољи квалитет живота, уз минимизирање коришћења природних ресурса и токсичних материјала, као и минимизирање генерисања отпада и емисија загађујућих материја током животног циклуса услуге или производа, како не би угрозили потребе будуће генерације.'' • Политика: Кроз прилично флексибилан и специфичан контекст, политика се дефинише као правац деловања који је званично договорен од стране ентитета или организације (владине и невладине) и ефикасно спроводи ради остварења одређених циљева. • Инструменти политике за одрживу потрошњу и производњу: Инструменти политике се односе на средства - методологије, мере или интервенције - које се користе за постизање тих циљева. У случају ОПП-а, такви инструменти су дизајнирани и примењени како би се смањили утицаји потрошње и производње на животну средину, са циљем стварања економских и / или социјалних користи. Напредак се односи на развој, усвајање, примену или евалуацију таквих инструмената политике. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-01-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

12.1.1a Број земаља које развијају, усвајају или спроводе инструменте политике чији је циљ подршка преласку на одрживу потрошњу и производњу: Национални акциони планови за одрживу потрошњу и производњу (1 = Да; 0 = Не)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
12. децембар 2021.
0 преузимања

12.1.1a Број земаља које развијају, усвајају или спроводе инструменте политике чији је циљ подршка преласку на одрживу потрошњу и производњу: Национални акциони планови за одрживу потрошњу и производњу (1 = Да; 0 = Не)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
12. децембар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.