Циљ пројекта је унапредјење безбедности саобраћаја, зивотне средине и приступачности саобраћајне инфраструктуре за све учеснике у саобраћају са посебним акцентом на бициклисте на територији града Бора, кроз креирање иновативне ГИС платформе бицибор.

Мобилна и wеб ГИС апликација “Бици Бор” омогућује преглед, унос и измене података од стране грађана, чиме се пружа могућност свим грађанима Бора да обележе локације на карти, додају фотографије, поставе опис и дају своје предлоге у циљу побољшања саобраћајне инфраструктуре за бициклисте на територији града Бора.

Овим пројектом кроз концепт “Јавног заговарања” циљ нам је да утичимо на доносиоце одлука и креаторе система у Градској управи како би град Бор добио “План одрживе урбане мобилности” и како би дошло до измене “Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територји града Бора”.

Пројекат се везује за циљеве одрживог развоја Уједињених нација који носи назив „Одрживи градови и заједнице“ који има за циљ стварање одрживих градова – градова који су приступачни, са добрим системом јавног превоза, бициклистичком и пешачком инфраструктуром и великим бројем зелених површина.

У пројекту смо захваљујући ГИС-у (географски информациони системи) развили савремену методологију обраде података на основу које смо вршили анализе свих прикупљених просторних и атрибутативних сетова података, конверзију тих података у формате неопходне за wеб и мобилни приказ, дизајнирање, као и израду wеб интерактивних мапа.

У спрези информационих технологија и отворених података ми видимо развој паметних градова који имају за циљ да кроз коришћење информационих и других паметних технологија олакшавају живот грађана у некој локалној заједници.

Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” је пројекат Владе Швајцарске чији је циљ активно грађанско друштво у коме грађани више учествују у процесу доношења одлука, нарочито на локалном нивоу. АЦТ спроводе две невладине организације: Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе.

Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ”, који спроводе Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето на овој платформи/сајту је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Хелветаса или Грађанских иницијатива.


  • Крећи се одрживо-Бор на два точка
    Sigurne Staze
    Подаци искоришћени на пројекту из наслова
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.