Крећи се одрживо-Бор на два точка

Објављено 03. септембар 2022.

Sigurne Staze

СИГУРНЕ СТАЗЕ је невладино струковно удружење основано ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја и саобраћајног и урбанистичког планирања. Удружење окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, хуманистичких наука, медија, невладиног сектора и…

4 скуповa података
4 примера употребе

Информације

Публикација

 • aplikacija
 • biciklisticke-staze
 • biciklizam
 • crowdsourcing
 • geopodaci
 • gis
 • saobracaj
 • urbana-mobilnost
 • web
 • web-aplikacija
 • web-servisi
 • webgis

Интеграција

Пермалинк

Опис

Циљ пројекта је унапредјење безбедности саобраћаја, зивотне средине и приступачности саобраћајне инфраструктуре за све учеснике у саобраћају са посебним акцентом на бициклисте на територији града Бора, кроз креирање иновативне ГИС платформе бицибор.

Мобилна и wеб ГИС апликација “Бици Бор” омогућује преглед, унос и измене података од стране грађана, чиме се пружа могућност свим грађанима Бора да обележе локације на карти, додају фотографије, поставе опис и дају своје предлоге у циљу побољшања саобраћајне инфраструктуре за бициклисте на територији града Бора.

Овим пројектом кроз концепт “Јавног заговарања” циљ нам је да утичимо на доносиоце одлука и креаторе система у Градској управи како би град Бор добио “План одрживе урбане мобилности” и како би дошло до измене “Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на територји града Бора”.

Пројекат се везује за циљеве одрживог развоја Уједињених нација који носи назив „Одрживи градови и заједнице“ који има за циљ стварање одрживих градова – градова који су приступачни, са добрим системом јавног превоза, бициклистичком и пешачком инфраструктуром и великим бројем зелених површина.

У пројекту смо захваљујући ГИС-у (географски информациони системи) развили савремену методологију обраде података на основу које смо вршили анализе свих прикупљених просторних и атрибутативних сетова података, конверзију тих података у формате неопходне за wеб и мобилни приказ, дизајнирање, као и израду wеб интерактивних мапа.

У спрези информационих технологија и отворених података ми видимо развој паметних градова који имају за циљ да кроз коришћење информационих и других паметних технологија олакшавају живот грађана у некој локалној заједници.

Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” је пројекат Владе Швајцарске чији је циљ активно грађанско друштво у коме грађани више учествују у процесу доношења одлука, нарочито на локалном нивоу. АЦТ спроводе две невладине организације: Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе.

Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ”, који спроводе Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето на овој платформи/сајту је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Хелветаса или Грађанских иницијатива.

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.