Просечна зарада жена и мушкараца по сату, према старости8.5.1 Просечна зарада запослених по сату, према полу, старости, занимању и инвалидитету

Освежено 29. јануар 2021.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Просечна сатница представља просечну зараду по часу рада. Зараду запослених чине сва примања за обављени рад и време проведено на раду, примања по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси), накнада трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла и друга примања по основу радног односа у складу са општим актом и уговором о раду. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Просечна зарада жена и мушкараца по сату, према старости8.5.1 Просечна зарада запослених по сату, према полу, старости, занимању и инвалидитету

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
29. јануар 2021.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Просечна зарада жена и мушкараца по сату, према старости8.5.1 Просечна зарада запослених по сату, према полу, старости, занимању и инвалидитету

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
29. јануар 2021.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.