Архивирано

15.6.1a Број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за обезбеђивање праведне и равноправне расподеле користи: Државе потписнице Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду (PGRFA) (1 = ДА; 0 = НЕ)

Освежено 10. мај 2022.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор је дефинисан као број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за примену Нагоја протокола о приступу генетским ресурсима и обезбеђивање праведне и равноправне расподеле користи које произилазе из њихове употребе у складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности (Convention on Biological Diversity, CBD), 2010. Овај индикатор је међународни и не прати се на националном нивоу. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-06-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.6.1a Број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за обезбеђивање праведне и равноправне расподеле користи: Државе потписнице Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду (PGRFA) (1 = ДА; 0 = НЕ)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
12. децембар 2021.
0 преузимања

15.6.1a Број земаља које су усвојиле законодавне, административне и политичке оквире за обезбеђивање праведне и равноправне расподеле користи: Државе потписнице Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду (PGRFA) (1 = ДА; 0 = НЕ)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
03. новембар 2021.
Промењено
10. мај 2022.
Објављено
12. децембар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.