9.1.2b Обим теретног транспорта, према врсти транспорта

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Превоз робе у саобраћају подразумева превоз робе од места утовара до места истовара. Јединица мере превозног учинка у теретном саобраћају је 1 tkm, што представља превоз једне тоне робе на растојању од 1 километра. Подаци о превозу робе унутрашњим пловним путевима, ваздушном и друмском саобраћају односе се на превоз робе који обављају пословни субјекти регистровани у саобраћајној делатности, без обзира на то да ли превоз робе обављају унутар или ван граница наше земље, за домаћег или иностраног корисника. Рад железничког саобраћајa, исказан у оствареним тонским километрима, односи се на превоз обављен унутар граница Републике Србије, као и ван граница наше земље. Промет робе унутрашњим пловним путевима обухвата целокупан промет у речним пристаништима, укључујући промет који се обави ван пристаништа, на свим осталим утоварно-истоварним местима, бродовима под домаћом и страном заставом. Регистрована флота у саобраћају унутрашњим пловним путевима односи се на пловила чије су носивости веће од 50 тона или на пловила опремљена погонским моторима чије су снаге јаче од 37 kw. Рад превозних средстава на унутрашњим водним путевима, представљен је тонским километрима, односно превоз једне тоне робе, на дужини од једног километра. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-01-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.