Архивирано

1.a.2 Удео укупних државних расхода за основне услуге (образовање, здравство, и социјална заштита)

Освежено 01. септембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

2 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Учешће расхода за образовање, здравство и социјалну заштиту према Међународној функционалној класификацији (COFOG) у укупним расходима сектора опште државе. Општа држава обезбеђује услуге (и робе) за личну потрошњу (претежно на нетржишној/непрофитној основи), и прерасподељује доходак и богатство и састоји се из централне државе, регионалних нивоа власти, локалних нивоа власти и фондова социјалног осигурања. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-0a-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

1.a.2 Удео укупних државних расхода за основне услуге (образовање, здравство, и социјална заштита)

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
08. новембар 2019.
Промењено
01. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

1.a.2 Удео укупних државних расхода за основне услуге (образовање, здравство, и социјална заштита)

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
08. новембар 2019.
Промењено
01. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.