Архивирано

10.2.1а Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода, према полу и старости

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Проценат становништва које живи у домаћинствима чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода. Еквивалентни приход је укупни расположиви приход домаћинства равномерно расподељен међу члановима домаћинства према модификованој скали еквиваленције OECD (Организација за економску сарадњу и развој). Према овој скали, први одрасли члан домаћинства добија вредност 1, остали одрасли чланови стари 14 и више година вредност 0,5 и деца испод 14 година вредност 0,3. Приход домаћинства не укључује приход у натури. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

10.2.1а Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода, према полу и старости

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
09. мај 2022.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
15. мај 2022.
0 преузимања

10.2.1а Удео становништва чији је расположиви приход нижи од 50% медијане еквивалентног прихода, према полу и старости

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
09. мај 2022.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
15. мај 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.