8.b.1 Постојање развијене и операционализоване националне стратегије за запошљавање младих, као засебне стратегије или засебног дела у оквиру националне стратегије запошљавања

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор је производ глобалног мониторинга. Сврха индикатора је да пружи индикацију напретка земаља у решавању питања запошљавања младих. У том смислу, претпоставља се да би званично усвајање онога што се може препознати као структурисана стратегија за запошљавање младих значило већу пажњу коју би држава посветила изазовима на тржишту рада младих, у поређењу са земљама без стратегије. Владе могу имати de facto националне стратегије за запошљавање младих, али да немају званично усвојен de jure документ. За потребе праћења овог индикатора узима се у обзир само оно што произилази из de jure докумената. Међународна организација рада (МОР) анализира информације и документе које обезбеђују националне власти како би класификовала земље према следећој подели: 0 – Држава није развила никакву националну стратегију за запошљавање младих нити је предузела кораке да је развије или усвоји.; 1 - Држава је у процесу израде националне стратегије за запошљавање младих; 2 - Држава је развила и усвојила националну стратегију за запошљавање младих; 3 – Држава је операционализовала националну стратегију за запошљавање младих. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-0b-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

8.b.1 Постојање развијене и операционализоване националне стратегије за запошљавање младих, као засебне стратегије или засебног дела у оквиру националне стратегије запошљавања

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. новембар 2022.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. новембар 2022.
0 преузимања

8.b.1 Постојање развијене и операционализоване националне стратегије за запошљавање младих, као засебне стратегије или засебног дела у оквиру националне стратегије запошљавања

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. новембар 2022.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. новембар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.