Архивирано

15.2.1d Напредак ка одрживом управљању шумама: Проценат шумске површине према дугорочном плану газдовања шумама

Освежено 27. април 2021.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

„Динамичан и еволуирајући концепт чији је циљ да одржи и побољша економске, социјалне и еколошке вредности свих врста шума, у корист садашњих и будућих генерација“ (Резолуција А / РЕС / 62/98). Показатељ се састоји од пет подиндикатора који мере напредак ка свим димензијама одрживог управљања шумама. Земље извештавају ФАО о националним подацима о површини шума, залихама биомасе, шумском подручју унутар заштићених подручја и шумском подручју под планским управљања, за унапред утврђене референтне године. На основу података националних извештача ФАО врши процене нето стопе промене шумског подручја на нивоу земље користећи формулу сложене камате. Удео шумске површине у заштићеном подручју и према плану газдовања израчунава се коришћењем пријављених површина и званичне површине ФАОСТАТ-а за референтну годину 2015. Седишта одговарајуће шеме за сертификацију шума пријављују податке о површини шума у оквиру независно верификоване шеме сертификације за управљање шумама ФАО-у и заједно прилагођавају податке како би уклонили свако дуплирање. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-02-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.2.1d Напредак ка одрживом управљању шумама: Проценат шумске површине према дугорочном плану газдовања шумама

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
27. април 2021.
Промењено
27. април 2021.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

15.2.1d Напредак ка одрживом управљању шумама: Проценат шумске површине према дугорочном плану газдовања шумама

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
27. април 2021.
Промењено
27. април 2021.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.