8.3.1 Удео неформалне запослености у укупној запослености, према секторима и полу

Освежено 26. април 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Овај индикатор представља удео неформалне запослености у укупној запослености, и према секторима. У овом случају сектор подразумева поделу на пољопривредне и непољопривредне делатности. До 2020. године под пољопривредним делатностима се подразумевао цео сектор делатности Пољопривреда, шумарство и рибарство, као и део сектора Делатност домаћинстава као послодавца који се односи на послове у пољопривреди, односно на домаћинства која производе робу и услуге за сопствене потребе. Од 2021. године дошло је до промене методологије, и лица која производе робу и услуге за сопствене потребе се више не укључују у контигент запослених, те се под појмом пољопривредне делатности подразумева само сектор делатности Пољопривреда, шумарство и рибарство. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-03-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

8.3.1 Удео неформалне запослености у укупној запослености, према секторима и полу

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
02. новембар 2021.
Промењено
26. април 2024.
Објављено
12. децембар 2021.
0 преузимања

8.3.1 Удео неформалне запослености у укупној запослености, према секторима и полу

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
02. новембар 2021.
Промењено
26. април 2024.
Објављено
12. децембар 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.