15.3.1 Удео деградираног земљишта у укупним копненим површинама

Освежено 25. април 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор представља удео земљишта које је деградирано у односу на укупну копнену површину. Деградација земљишта се дефинише као смањење или губитак биолошке или економске продуктивности и сложености земљишта које се храни кишом, наводњаваног усева или подручја, пашњака, шума и шумског земљишта, што је резултат комбинације притисака, укључујући коришћење земљишта и праксе управљања. Неутралност деградације земљишта (LDN) се дефинише као стање у којем количина и квалитет земљишних ресурса неопходни за одржавање функција екосистема и побољшање безбедности хране остају стабилни или се побољшавају у оквиру одређених временских и просторних услова и екосистема. Укупна копнена површина је укупна површина земље, искључујући подручје покривено унутрашњим водама, као што су реке и језера. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-03-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.3.1 Удео деградираног земљишта у укупним копненим површинама

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
25. април 2023.
Промењено
25. април 2023.
Објављено
30. април 2023.

Ресурси заједнице 1

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

0 преузимања

01promet-humanih-lekova-2018-za-javnost.xlsx

Đorđe Kosovac

Disponible
xlsx (297.6Ko)
Тип
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
c9ec29ffe5168b012921b1f6e48fd6e0eb9d5b48
Креирано
18. мај 2023.
Промењено
18. мај 2023.
Објављено
18. мај 2023.
Додајте заједнички ресурс

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.