17.3.1d Стране директне инвестиције (СДИ) приливи (aктива)

Освежено 25. април 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Стране директне инвестиције (актива) у посматраној години (израженe у САД доларима). Сума токова директних инвестиција из Републике Србије према земљама у развоју. У категорију земаља у развоју, према OECD-овој листи земаља према висини дохотка, укључене су: земље са најнижим дохотком, земље и територије са нижим средњим дохотком, земље са ниским дохотком и земље и територије са вишим средњим дохотком. Подаци су усклађени са смерницама садржаним у Приручнику за израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције бр. 6 ММФ-а (BPM6). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-03-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.