3.c.1 Густина и дистрибуција здравствених радника

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Професионално активни лекари обухватају лекаре опште праксе и специјалисте за које је њихово медицинско обрзовање предуслов за извршење посла. Професионално активни стоматолази су стоматолози за које је њихово образовање у стоматологији предуслов за извршење посла. Професионално активни фармацеути су фармацеути за које је њихово образовање у фармацији предуслов за извршење посла. Професионално активне медицинске сестре и бабице за које је њихово образовање предуслов за извршење посла. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0c-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.