5.а.2 Удео држава у којима правни оквир (укључујући и обичајно право) гарантује женама једнака права на власништво над земљиштем и/или контролу над земљиштем

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Показатељ „мери“ ниво до којег правни оквир неке земље подржава права на земљу на основу тестирања тог оквира путем шест показатеља међународног права и међународно прихваћених добрих пракси, посебно Конвенција о уклањању дискриминације над женама (CEDAW) коју је ратификовало 189 земаља. Оцена 1-6: 1 = Нема доказа о гаранцијама родне равноправности у власништву над земљом и / или контроли у законском оквиру; 6 = највиши ниво гаранција родне равноправности у власништву над земљиштем и / или контроли у законском оквиру https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0a-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

5.а.2 Удео држава у којима правни оквир (укључујући и обичајно право) гарантује женама једнака права на власништво над земљиштем и/или контролу над земљиштем

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
06. мај 2020.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

5.а.2 Удео држава у којима правни оквир (укључујући и обичајно право) гарантује женама једнака права на власништво над земљиштем и/или контролу над земљиштем

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
06. мај 2020.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.