Механизми за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој17.14.1 Број земаља са механизмима за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој

Освежено 31. октобар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

„Кохерентност политике одрживог развоја“, интерпретира се као кохерентност између политика уопште које покривају димензије одрживог развоја. Овај индикатор је композитни индикатор који покрива механизме који се односе на: 1. Институционализација политичке обавезе; 2. Дугорочна разматрања у доношењу одлука; 3. Међуресорна и међусекторска координација; 4. Партиципативни процеси; 5. Повезаност три димензије одрживог развоја, оцена ефеката политика и њихове повезаности; 6. Усклађеност између нивоа власти; 7. Праћење и извештавање о усклађености политика; 8. Финансијска средства за кохерентност политика. Сваки од 8 домена се бодује на скали од 0 до 10, где 0 значи ниједан од тражених механизама није имплементиран, 10 значи да су сви тражени механизми успостављени. Затим се за сваку земљу израчунава проценат поена од укупно 80 поена. http://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-14-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Механизми за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој17.14.1 Број земаља са механизмима за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
31. октобар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.
0 преузимања

Механизми за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој17.14.1 Број земаља са механизмима за унапређење кохерентности мера политике за одрживи развој

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
31. октобар 2023.
Промењено
31. октобар 2023.
Објављено
05. новембар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.