9.3.1 Удео малих индустријских предузећа у укупној додатој вредности прерађивачке индустрије

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Мала предузећа (пословни субјекти) су она у којима је ангажовано 0-19 запослених лица. Број запослених лица обухвата све запослене у предузећу, укључујући власнике, ортаке и неплаћене чланове породице власника, волонтере, као и запослене који раде изван предузећа а налазе се на платном списку тог предузећа (продавци, запослени на пословима одржавања, испорука и сл.). Додата вредност представља бруто приход из пословне активности предузећа, после кориговања са субвенцијама и индиректним порезима. У обрачун додате вредности укључује се вредност аутпута и субвенције, умањена за трошкове пореза на производе и производњу и вредност међуфазне потрошње, која обухвата трошкове материјала, трошкове производних и непроизводних услуга и део осталих личних расхода. Напомена: Од референтне 2021. године, дошло је до методолошких промена у Годишњем структурном истраживању о пословним субјектима, што је потребно узети у обзир при упоређивању са подацима до 2021. године. Промене се односе на проширење обухвата извештајних јединица, којим се осим предузећа и дела других правних лица, укључује и део предузетника који подносе годишњи финансијски извештај. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-09-03-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

9.3.1 Удео малих индустријских предузећа у укупној додатој вредности прерађивачке индустрије

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
22. август 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. август 2023.
0 преузимања

9.3.1 Удео малих индустријских предузећа у укупној додатој вредности прерађивачке индустрије

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
22. август 2023.
Промењено
01. новембар 2023.
Објављено
27. август 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.