15.1.1 Површина под шумама као удео у укупној копненој површини

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Индикатор је дефинисан као удео површине под шумама у укупној копненој површини земље. Шума се дефинише као земљиште које се простире на више од 0,5 ha са дрвећем већим од 5 m и покривачем надстрешнице више од 10%, или дрвећем које може да досегне ове прагове на површини. Није обухваћено земљиште које је, према употреби, претежно пољопривредно или градско земљиште. Додатни критеријуми су наведени у документу Процена шумских ресурса 2020 - термини и дефиниције (Forest Resource Assessment 2020 -Terms and Definitions, FAO). Документу се може приступити преко следећег линка: http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf. Укупна копнена површина земље подразумева укупну површину земље без површина копнених вода као што су реке и језера. Узета је укупна копнена површина за референтну 2015. годину. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-01-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

15.1.1 Површина под шумама као удео у укупној копненој површини

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.