5.b.1 Удео особа које поседују мобилни телефон, према полу

Освежено 01. новембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Проценат особа које поседују мобилни телефон дефинисан је као удео појединаца који поседују мобилни телефон, представљен према полу. Појединац поседује мобилни мобилни телефон ако има мобилни телефон са најмање једном активном СИМ картицом за личну употребу. Укључени су и службени мобилни телефони добијени од послодавца а који се могу користити за личне потребе (за личне позиве, приступ Интернету итд.). Изузета су лица која имају само активне СИМ картице, а не и уређај за мобилни телефон. Укључени су и појединци који имају мобилни телефон за личну употребу, а који није регистрован под његовим именом. Активна СИМ картица је СИМ картица која се користи у последња три месеца. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0b-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.