8.10.1b Број аутоматизованих банкомата (АТМ) на 100.000 одраслих становника

Освежено 01. септембар 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Број аутоматизованих банкомата (АТМ) на 100.000 одраслих, стање крај године. Банкомат (АТМ) означава електромеханички уређај који омогућава корисницима картица уплату и/или исплату готовог новца и/или коришћење другиx услуга (нпр. трансфер новчаних средстава, упит у стање и др). Број аутоматизованих банкомата (АТМ): Број банкомата с функцијом подизања готовог новца у Републици Србији на којима пружалац платних услуга (банка, институција електронског новца, платна институција, Управа за трезор или други органи јавне власти у Републици Србији, у складу са својим надлежностима утврђеним законом и јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге) омогућава корисницима картица исплату готовог новца. Број одраслог становништва подразумева становништво старо 15 и више година. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-10-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

8.10.1b Број аутоматизованих банкомата (АТМ) на 100.000 одраслих становника

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
18. јун 2019.
Промењено
01. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

8.10.1b Број аутоматизованих банкомата (АТМ) на 100.000 одраслих становника

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
18. јун 2019.
Промењено
01. септембар 2023.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.