10.4.1 Учешће рада у БДП-у

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Удео рада у бруто домаћем производу (БДП) представља укупне накнаде запосленима изражене као проценат БДП, који представља меру укупног аутпута. Индикатор обезбеђује информацију о релативном уделу аутпута који је плаћен као накнаде запосленима у поређењу са уделом који је плаћен капиталу у процесу производње за дати референтни период. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-04-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.