10.а.1 Удео тарифних линија које се примењују на увоз из најмање развијених земаља и земаља у развоју са нултим царинама

Освежено 25. април 2023.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Пропорција укупног броја тарифних линија (у процентима) примењених на производе увезене из најмање развијених земаља и земаља у развоју који одговара тарифној стопи од 0% у HS поглављу 01-97. Тарифе су царине на увоз робе, које се наплаћују или на ad valorem основи (проценат од вредности робе) или на посебној основи (нпр. 7 долара за 100 кг). Тарифе се могу користити за стварање предности у цени за сличну локално произведену робу и за повећање државних прихода. Мере трговинског правног лека и порези не сматрају се тарифама. Израчунавање овог индикатора ће омогућити посматрање за колико производа ће земље у развоју и најмање развијене земље (LDC – Least Developed Countries) имати слободан приступ тржиштима развијених земаља. У поређењу са царинским стопама које се примењују за друге земље, овај индикатор ће омогућити процену у којој мери је дат посебан и диференцијални третман у погледу увозних тарифа. Еволуција овог индикатора ће указати на напредак у постепеном укидању царинских стопа на робу која долази из земаља у развоју и најмање развијених земаља. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-10-0A-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

10.а.1 Удео тарифних линија које се примењују на увоз из најмање развијених земаља и земаља у развоју са нултим царинама

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
02. фебруар 2022.
Промењено
25. април 2023.
Објављено
06. фебруар 2022.
0 преузимања

10.а.1 Удео тарифних линија које се примењују на увоз из најмање развијених земаља и земаља у развоју са нултим царинама

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
02. фебруар 2022.
Промењено
25. април 2023.
Објављено
06. фебруар 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.