17.3.2 Износ дознака (USD) као удео у укупном БДП-у

Освежено 25. април 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

277 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Износ дознака као удео у укупном БДП-у представља процентуално учешће вредности прилива дознака у вредности бруто домаћег производа земље. Прилив по основу дознака обухвата личне трансфере (текући трансфери између резидентних и нерезидентних домаћинстава) и накнаде за запослене (плате и друге бенефиције пограничних, сезонских и других радника). https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-03-02.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.